Workshop 2015 – Prehliadka tvorby lokálnych televíznych staníc Slovenska

Výsledky

Kategória Spravodajstvo
CENA LOTOS
Nominovaní:
Kežmarská televízia – Návrat v čase v kežmarskom múzeu
Ľubovnianska televízia – Stánky krachujú
TV Hronka – Preteky s mestskými policajtmi

CENA LOToS:
Ľubovnianska televízia – Stánky krachujú

Cena Literárneho fondu
Peter Hudák – Púchovská televízia
Za nápadité autorské spracovanie príspevku “Lienky”

Prémia Literárneho fondu
Pavol Sedlačko a Simon Barth -TV Hronka
Za tvorivý prístup k spravodajskej téme príspevku “Preteky s mestskými policajtmi”
Kategória Publicistika
CENA LOTOS
Nominovaní:
Púchovská televízia – Zatajovanie zdravotného stavu detí v MŠ
RTV Prievidza – Ľudia ťažbu na Hrádku nechcú
TV Reduta Spišská Nová Ves – (Ne)zákonný orez stromov

CENA LOToS:
Púchovská televízia – Zatajovanie zdravotného stavu detí v MŠ

Cena Literárneho fondu
Miroslava Frankovská – Púchovská televízia
Za analytické spracovanie aktuálneho problému v materských školách

Prémia Literárneho fondu
Alexandra Čaprnková – Mestská televízia Partizánske
Za autorský a originálny prístup v príspevku “Sedemdňové filmové dobrodružstvo”

Kategória Voľná tvorba
CENA LOTOS
Nominovaní:
MTR Ružomberok – Nenápadná krása
TV Zemplín Michalovce – Koniec povstania – Vypálenie obce Kalište
MTT Trnava – Genézia

Cena LOToS:
MTR Ružomberok – Nenápadná krása

Cena Literárneho fondu
MTR Ružomberok – Nenápadná krása

Prémia Literárneho fondu
TV Zemplín Michalovce – Koniec povstania – Vypálenie obce Kalište
Kategória Reklama
CENA LOTOS
Nominovaní:
TV Pezinok – LOToS
TV9 – Jazyková škola
TV Hronka – SETRO

Cena LOToS:
TV Pezinok – LOToS

Cena Literárneho fondu
TV Pezinok – LOToS

Prémia Literárneho fondu
TV9 – Jazyková škola

INFO: 0905 383 591 (Dana Reindlová)

mail: spoloklotos@gmail.com

www.lotos.sk
Organizátor 17. ročníka WORKSHOPU: Spolok lokálnych televíznych staníc Slovenska – LOToS
Spoluorganizátor: Literárny fond